Tess Waltenburg

Att lära sig att se världen på nytt
En sak som jag har upplevt med hjälp av minimalismen är att när jag tog bort distraktioner som onödiga tillhörigheter från mitt liv började jag lägga märke till saker kring mig som jag tog för givet förut. Nu har jag tid och energi att se och uppskatta saker i mitt vardag som till exempel vädret, dofter, ljud, och detaljer i min omgivning.
Jag börjar hitta tillbaka till min kreativitet igen som jag under en lång period har känt att jag har tappat. 
 
Vi får ofta höra att olika saker och produkter kommer att ge oss livskvalitet, men enkelheten har gett mig så mycket mer. Jag uppskattar mitt eget liv, med alla dess brister, så mycket mer nu istället för att koppla min glädje till vissa objekt och vänta på att saker ska förändras eller förbättras innan jag kan njuta. Det är en resa och jag tar ett steg åt gången men jag njuter verkligen av processen. 
 
Foto: Jag (Tess Waltenburg)